دوربین مداربسته IP ورتینا

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
ورتینا VNC-2220 ورتینا VNC-2220

ورتینا VNC-2220

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه سنسور تصویر :  1/3" Progressive CM...
ورتینا VNC-2230 ورتینا VNC-2230

ورتینا VNC-2230

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه سنسور تصویر :  1/3" Progressive CM...
ورتینا VNC-2260S ورتینا VNC-2260S

ورتینا VNC-2260S

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه سنسور تصویر :  1/3" Progressive CM...
ورتینا VNC-2281 ورتینا VNC-2281

ورتینا VNC-2281

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه اسپید دام سنسور تصویر :  1/3 “ CMO...
ورتینا VNC-4285 ورتینا VNC-4285

ورتینا VNC-4285

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه اسپید دام سنسور تصویر :  1/2 .8” &...
ورتینا VNC-4320 ورتینا VNC-4320

ورتینا VNC-4320

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه سنسور تصویر :  1/3" Progressive CM...
ورتینا VNC-4322 ورتینا VNC-4322

ورتینا VNC-4322

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه سنسور تصویر :  1/3" Progressive CM...
ورتینا VNC-4330S ورتینا VNC-4330S

ورتینا VNC-4330S

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه سنسور تصویر :  1/3" Progressive CM...
ورتینا VNC-4360 ورتینا VNC-4360

ورتینا VNC-4360

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه سنسور تصویر :  1/3" Progressive CM...