ان وی آر VERTINA

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
ورتینا VNR-1605E

ورتینا VNR-1605E

با ماتماس بگیرید
  مشخصات ان وی ار ورودی تصویر دوربین تحت شبکه  :  6 کانال ساپورت هاردد...

ورتینا VNR-1612 P4

با ماتماس بگیرید
  مشخصات ان وی ار ورودی تصویر دوربین تحت شبکه  :  16 کانال ساپورت هارد...

ورتینا VNR-3212 P4

با ماتماس بگیرید
  مشخصات ان وی ار ورودی تصویر دوربین تحت شبکه  :  16 کانال ساپورت هارد...
ورتینا VNR-405 ورتینا VNR-405

ورتینا VNR-405

با ماتماس بگیرید
  مشخصات ان وی ار ورودی تصویر دوربین تحت شبکه  :  4 کانال ساپورت هاردد...
ورتینا VNR-805E ورتینا VNR-805E

ورتینا VNR-805E

با ماتماس بگیرید
  مشخصات ان وی ار ورودی تصویر دوربین تحت شبکه  :  6 کانال ساپورت هاردد...