دی وی آر VERTINA

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

ورتینا VDR-1601

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دی وی ار Turbo HD DVRs پشتیبانی فرمت فشرده سازی ویدئو :  H.264 &am...

ورتینا VDR-1602

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دی وی ار Turbo HD DVRs پشتیبانی فرمت فشرده سازی ویدئو :  H.264 &am...

ورتینا VDR-401

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دی وی ار Turbo HD DVRs پشتیبانی فرمت فشرده سازی ویدئو :  H.264 &am...

ورتینا VDR-801

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دی وی ار Turbo HD DVRs پشتیبانی فرمت فشرده سازی ویدئو :  H.264 &am...

ورتینا VDR-802

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دی وی ار Turbo HD DVRs پشتیبانی فرمت فشرده سازی ویدئو :  H.264 &am...