سیماران

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
سیماران SM-N1620H-2MP

سیماران SM-N1620H-2MP

با ماتماس بگیرید
ورودی دوربین آی پی : 16 کانال پهنای باند ورودی : 256 Mbps ماکزیمم رزولوشن ورودی : 2MP  ...
سیماران SM-N1628T-1MP

سیماران SM-N1628T-1MP

با ماتماس بگیرید
ورودی دوربین آی پی : 16 کانال پهنای باند ورودی : 64Mbps ماکزیمم رزولوشن ورودی : 2MP  پ...
سیماران SM-N1628T-3MP

سیماران SM-N1628T-3MP

با ماتماس بگیرید
ورودی دوربین آی پی : 16 کانال پهنای باند ورودی : 96Mbps ماکزیمم رزولوشن ورودی : 3MP  پ...
سیماران SM-N1640H-3MP

سیماران SM-N1640H-3MP

با ماتماس بگیرید
ورودی دوربین آی پی : 16 کانال پهنای باند ورودی : 160 Mbps ماکزیمم رزولوشن ورودی : 5MP  ...
سیماران SM-N3240H-2MP

سیماران SM-N3240H-2MP

با ماتماس بگیرید
ورودی دوربین آی پی : 32 کانال پهنای باند ورودی : 256 Mbps ماکزیمم رزولوشن ورودی : 2MP  ...
سیماران SM-N4104H-3MP

سیماران SM-N4104H-3MP

با ماتماس بگیرید
ورودی دوربین آی پی : 4 کانال پهنای باند ورودی : 80Mbps ماکزیمم رزولوشن ورودی : 5MP  پش...
سیماران SM-N4104T-1MP

سیماران SM-N4104T-1MP

با ماتماس بگیرید
ورودی دوربین آی پی : 4 کانال پهنای باند ورودی : 16Mbps ماکزیمم رزولوشن ورودی : 2MP  پش...