دوربین صنعتی (باکس)

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
اکتی E21

اکتی E21

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه کیفیت :  1 مگا پیکسل درجه...
اکتی E22

اکتی E22

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه کیفیت :  5 مگا پیکسل درجه محاف...
اکتی E23

اکتی E23

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه کیفیت : 2 مگا پیکسل درجه ...
اکتی E24

اکتی E24

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه کیفیت :  3 مگا پیکسل درجه محاف...
اکتی E24A

اکتی E24A

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه کیفیت : 3 مگا پیکسل درجه محافظ...
اکتی E271

اکتی E271

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه کیفیت : 10 مگا پیکسل درجه...
اکتی KCM-5211

اکتی KCM-5211

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه کیفیت : 4 مگا پیکسل درجه محافظ...
اکتی KCM-5511

اکتی KCM-5511

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه کیفیت :  2 مگا پیکسل درجه...
اکتی KCM-5611

اکتی KCM-5611

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دوربین دوربین مداربسته تحت شبکه کیفیت : 2 مگا پیکسل درجه ...