داهوا

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن براساس:
608-64-4K داهوا

608-64-4K داهوا

با ماتماس بگیرید
  مشخصات ان وی ار کیفیت ضبط  تصاویر : 1080p ورودی تصویر  :  64 کا...
داهوا 1104H داهوا 1104H

داهوا 1104H

با ماتماس بگیرید
  مشخصات ان وی ار کیفیت ضبط  تصاویر : 1080p ورودی تصویر  :  4 کان...
داهوا 2108H

داهوا 2108H

با ماتماس بگیرید
  مشخصات دی وی ار ورودی تصویر  :  8 کانال آنالوگ ورودی صدا : 1 کانال ...
داهوا 4108

داهوا 4108

با ماتماس بگیرید
  مشخصات ان وی ار کیفیت ضبط  تصاویر : 1080p ورودی تصویر  ...
داهوا 4116

داهوا 4116

با ماتماس بگیرید
  مشخصات ان وی ار کیفیت ضبط  تصاویر : 1080p ورودی تصویر  :  16 کا...
داهوا 4216 داهوا 4216

داهوا 4216

با ماتماس بگیرید
  مشخصات ان وی ار کیفیت ضبط  تصاویر : 1080p ورودی تصویر  :  16 کا...
داهوا 4232 داهوا 4232

داهوا 4232

با ماتماس بگیرید
  مشخصات ان وی ار کیفیت ضبط  تصاویر : 1080p ورودی تصویر  :  32 کا...
داهوا 4432 داهوا 4432

داهوا 4432

با ماتماس بگیرید
  مشخصات ان وی ار کیفیت ضبط  تصاویر : 1080p ورودی تصویر  ...
داهوا 4832 داهوا 4832

داهوا 4832

با ماتماس بگیرید
  مشخصات ان وی ار کیفیت ضبط  تصاویر : 1080p ورودی تصویر  :  32 کا...