تلفن کننده سیم کارتی

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
 تلفن کننده سیم کارتی G2

تلفن کننده سیم کارتی G2

با ماتماس بگیرید
  توضیحات محصول  * کنترل،ارسال ودریافت SMS ازطریق سیم کارت * ثبت و پاک کردن ...
تلفن کننده  CLASSIC 20  حافظه

تلفن کننده CLASSIC 20 حافظه

با ماتماس بگیرید
  توضیحات محصول  20 حافظه 20 ثانیه پیام قابل ضبط شماره گیری تن و پالس ...
تلفن کننده  CLASSIC G1 Pro

تلفن کننده CLASSIC G1 Pro

با ماتماس بگیرید
  توضیحات محصول  ارسال sms فارسی متناسب با تحریک (متن قابل تغییر) تماس از ...
تلفن کننده  MASTER M 100 plus

تلفن کننده MASTER M 100 plus

با ماتماس بگیرید
  توضیحات محصول  ارسال پیام فارسی مناسب با نوع تحریک و متن قابل تغییر تماس...
تلفن کننده  MASTER M 200

تلفن کننده MASTER M 200

با ماتماس بگیرید
  توضیحات محصول  ارسال پیام فارسی مناسب با نوع تحریک و متن قابل تغییر تماس...
تلفن کننده سیم کارتی G3

تلفن کننده سیم کارتی G3

با ماتماس بگیرید
  توضیحات محصول  * تماس، کنترل،ارسال و دریافت SMS ازطریق سیم کارت وخط ثابت *...
تلفن کننده سیم کارتی G4

تلفن کننده سیم کارتی G4

با ماتماس بگیرید
  توضیحات محصول  * تماس، کنترل، ارسال و دریافت SMS ازطریق سیم کارت وخط ثابت ...
تلفن کننده سیم کارتی G5

تلفن کننده سیم کارتی G5

با ماتماس بگیرید
  توضیحات محصول  * تماس، کنترل، ارسال و دریافت SMS ازطریق سیم کارت وخط ثابت ...