ان وی آر هایک ویژن

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
هایک ویژن  DS-7604NI-E1 هایک ویژن  DS-7604NI-E1

هایک ویژن DS-7604NI-E1

با ماتماس بگیرید
ان وی ار سری  7600 کیفیت ضبط : 5MP/3MP/1080p/UXGA/720 ورودی تصویر  :  4 کا...
هایک ویژن DS-7604NI-E1/4P

هایک ویژن DS-7604NI-E1/4P

با ماتماس بگیرید
ان وی ار سری  7600 کیفیت ضبط : 5MP/3MP/1080p/UXGA/720 ورودی تصویر  :  4 کا...
هایک ویژن DS-7604NI-V

هایک ویژن DS-7604NI-V

با ماتماس بگیرید
ان وی ار سری  7600 کیفیت ضبط : 5MP/3MP/1080p/UXGA/720 ورودی تصویر  :  4 کا...
هایک ویژن DS-7604NI-VP

هایک ویژن DS-7604NI-VP

با ماتماس بگیرید
ان وی ار سری  7600 کیفیت ضبط : 5MP/3MP/1080p/UXGA/720 ورودی تصویر دوربین تحت شبکه &n...
هایک ویژن DS-7608NI-E1

هایک ویژن DS-7608NI-E1

با ماتماس بگیرید
ان وی ار سری  7600 کیفیت ضبط : 5MP/3MP/1080p/UXGA/720 ورودی تصویر  دوربین تحت ش...
هایک ویژن DS-7608NI-E2/8P

هایک ویژن DS-7608NI-E2/8P

با ماتماس بگیرید
ان وی ار سری  7600 کیفیت ضبط : 5MP/3MP/1080p/UXGA/720 ورودی تصویر دوربین تحت شبکه &n...
هایک ویژن DS-7608NI-V

هایک ویژن DS-7608NI-V

با ماتماس بگیرید
ان وی ار سری  7600   کیفیت ضبط : 5MP/3MP/1080p/UXGA/720 ورودی تصویردوربین ت...
هایک ویژن DS-7608NI-VP

هایک ویژن DS-7608NI-VP

با ماتماس بگیرید
ان وی ار سری  7600   کیفیت ضبط : 5MP/3MP/1080p/UXGA/720 ورودی تصویر دوربین ...
هایک ویژن DS-7616NI-E1

هایک ویژن DS-7616NI-E1

با ماتماس بگیرید
ان وی ار سری  7600 کیفیت ضبط : 5MP/3MP/1080p/UXGA/720 ورودی تصویردوربین تحت شبکه &nb...